Ekim Patent olarak alanında uzman patent vekillerimizle, firmalarımıza ait buluşların patent ve faydalı model belgeleri için başvurular yapıyor, patentlerin tescil öncesi ve sonrası süreçlerinin takibini yapıyoruz.

Patent: Teknolojinin her alanındaki buluşlara “yeni olması”, “buluş basamağı” içermesi ve “sanayiye uygulanabilir” olması şartıyla patent belgesi verilir.  Patent başvurusu bir veya birden çok kişi veya firma adına yapılabilir.  Üçüncü kişiler, patent belgesi olan bir buluşu söz izinsiz olarak üretemez, kullanamaz, ithal edemez veya satamaz. Belirtilen haklar patent sahibine tanınan tekel hakkıdır. Bu hakkın kullanılabileceğini gösteren, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl geçerli olan belgeye “Patent Belgesi” denir.

 

Faydalı Model: Faydalı model belgesi “yenilik” ve “sanayiye uygulanabilirlik” kriterlerini sağlayan teknik çözümlere verilir. Faydalı model başvurularında buluş basamağı aranmaz. Bir başka ifadeyle, patentlenebilirlik şartlarından olan “buluş basamağı”  koşulu faydalı model buluşları için gerekli olan kriterlerden değildir.  Faydalı model, patentlere göre daha kısa sürede tescil edilir ve maliyeti daha düşüktür. Faydalı model, yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma hakkı sağlayan bir sınai mülkiyet hakkıdır. Faydalı model belgesi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Faydalı model başvurusu bir veya birden çok kişi veya firma adına yapılabilir.

Patent ve faydalı model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

Sınai Mülkiyet Kanununa göre buluş tanımı aşağıdaki gibidir;

 

 • Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikteyse, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. Bir başka ifadeyle buluş; teknoloji alanında karşılaşılan belirli bir sorunun yeni bir yöntemle çözümüdür de denilebilir. Buluş, bir makine, ürün, kimyasal veya bir yöntem olabileceği gibi; bilinen bir makine, ürün veya yöntemde yapılan bir geliştirme/iyileştirme de olabilir.

 

 

 Faydalı model belgesi ve patent belgesi arasındaki faklar aşağıdaki gibidir;

 • Bir buluşun patent belgesi alabilmesi için yeni, tekniğin bilinen durumunu aşma (buluş basamağı) ve sanayiye uygulanabilir olması kanuna da aranan zorunluluktur. Bir buluşun faydalı model belgesi alabilmesi için ise, yeni ve sanayiye uygulanabilir olması yeterlidir. Faydalı model belgeleri 10 yıl, patent belgeleri ise 20 yıl geçerlidir.

 

Faydalı model ve patent başvurularında gerekli olan tarifname takımına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Patent veya faydalı model başvurusundan önce, patent konusu olan buluşun teknik özelliklerinin anlatıldığı tarifname takımının patentlerle ilgili kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Patent ve faydalı model başvuruları için gerekli olan tarifname takımı aşağıdaki unsurlardan oluşur:

 • Tarifname: Tarifname, buluşun tüm detayı ile anlatıldığı kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı olmalıdır.

 

 • İstemler: Buluşun koruma talep edilen, yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerinin belirtildiği kısımdır. Diğer bir ifadeyle, koruma kapsamı istemlerle belirlenir. Korunması istenen teknik özellikler istemlere yazılmalıdır. İstemlerde yazılmayan özellikler korunamaz.

 

 • Özet: Buluşla ilgili genel teknik bilgi verilen kısımdır, koruma kapsamının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz.

 

 • Resimler: Tarifnamede anlatılan buluşun gösterildiği teknik resim sayfalarıdır. Başvurularda resim sayfalarının bulunması zorunlu değildir. Ancak, buluşun anlaşılmasını kolaylaştırması bakımından, başvuruda resim sayfalarının da verilmesi tavsiye edilir.
Patent ve Faydalı Model Belgesine ilişkin hizmetlerimiz;
 • Ulusal ve uluslararası patent başvurusu
 • Patent İş Birliği Antlaşması (PCT) kapsamında yurt dışı tasarım tescil başvurusu
 • Patent ve faydalı model belgelendirme süreçlerinin yasal takibi
 • Patent ve faydalı model belgelerinin yıllık ücret ödeme ve takibi işlemi
 • Patent ve faydalı model belgelerinin devir ve lisans işlemleri, adres, unvan ve nevi değişikliği
 • Resmi Patent Bülteninde yayımlanan patent ve faydı model başvurularına itiraz işlemleri
 • Patent ve faydalı model başvurularına itiraz ve karşı görüş dosyası hazırlaması

Ekim Patent

Sınai Mülkiyet Danışmanları

Ücretsiz Danış

Hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için formu doldurun sizi arayalım

GÖNDER